Sanda Planteskole AS

Planteprodusent for norske forhold

Sanda Planteskole ble grunnlagt i 1947 på Nøtterøy. Gradvis har Sanda Planteskole vokst til å bli en av de større produsentene, og leverandørene av planter til grøntanlegg i Norge. Vi tilbyr et bredt sortiment, og er i dag en totalleverandør til grøntanlegg. Samarbeidsavtaler med flere transportselskaper gjør dessuten til at vi kan dekke store deler av Østlandet til konkurransedyktige priser.

Vi driver kontinuerlig produktutvikling, og mange av disse er nå registrert som E-planter. Du finner mer informasjon om disse på vår hjemmeside, samt på E-plante Norge sine sider.

Sanda Planteskole er medlem i E-plant Norge om utprøving, produksjon og markedsføring av E-planter. E-plante er varemerket for utvalgte sorter og frøkilder tilpasset vårt norske klima. Hovedhensikten med varemerket er å ta vare på og bruke utvalgte planter som et viktig bidrag for å sikre god kvalitet på norske grøntanlegg og hager. E-planter er også et bidrag for å møte dagens krav om kvalitetssikring av planteproduksjon. Som medlem stilles det strenge krav til oss som produsenter, og det er årlige kvalitetskontroller. Eliteplantestasjonen Sauherad, som står for oppformering av sunt og klimatilpasset plantemateriale i Norge, garanterer for systemet.


Nyheter
Ingen vitenskapelige bevis for sammenheng mellom humledød og lindetrær
Massedød av humler under lindetrær har vært kjent helt siden 1700-tallet og studert av forskere siden tidlig på 1900-tallet. Folk flest har også gitt uttrykk for stor bekymring rundt dette fenomenet, spesielt etter de siste årenes dramatiske nedgang i antall insekter. Inntil nylig har oppfatningen vært at lindetrær, spesielt hybriden parklind, produserer en type sukker som direkte eller indirekte kan være giftig for humlene.
Forskrift om fremmede organismer
Fremmede organismer er blant annet regulert av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven, 2009) og forskrift om fremmede organismer (2015).
Vanningsposer til trær - Treegator
Sanda Planteskole AS kan nå tilby de mobile dryppvanningsposene Treegator. Disse hjelper deg å optimalisere din vanningspraksis.
Sanda Planteskole AS
Telefon: (+47) 33383068
Nettstedkart