Ingen vitenskapelige bevis for sammenheng mellom humledød og lindetrær

Massedød av humler under lindetrær har vært kjent helt siden 1700-tallet og studert av forskere siden tidlig på 1900-tallet. Folk flest har også gitt uttrykk for stor bekymring rundt dette fenomenet, spesielt etter de siste årenes dramatiske nedgang i antall insekter. Inntil nylig har oppfatningen vært at lindetrær, spesielt hybriden parklind, produserer en type sukker som direkte eller indirekte kan være giftig for humlene.

Det er en myte at slik humledød er begrenset til det populære bytreet parklind Tilia x europaea, som er en krysning mellom storlind T. platyphyllos og lind T. cordata. En oversikt i Koch & Stevenson (2017) viser at humledød i første rekke er påvist under den opprinnelig sørøstlige arten sølvlind T. tomentosa, krysninger av denne, samt storlind og vanlig lind. Men parklind og andre hybrider utgjør rundt 70 prosent av alle lindetrær i Norge (VKM 2017; Sæbø and Pedersen, 2002) slik at denne typen trær har fått større oppmerksomhet.

Humledød på lindetrær har trolig minimal eller ingen betydning for bestandene av humler, fordi det i liten grad rammer de unge dronningene med reproduktivt potensiale. Vår undersøkelse viste en sterk overvekt av hanner (74 %) blant de 100 humlene i 2014, et forhold som bør undersøkes nærmere og som kanskje kan ha en liten effekt på små bestander av korttungede humler.

Den oppmerksomheten og medieomtalen som humledød under lindetrær har fått, har til tider nådd nærmest hysteriske høyder. Dette skyldes blant annet at fenomenet finner sted midt i agurktiden. Men mediekåte entomologer har også gitt sine bidrag. «Ikke en agurksommer uten oppslag om humledød på grunn av lind, gjerne parklind, i pressen» skriver Jan Wesenberg i et innlegg i Blyttia (Wesenberg 2017). Han peker blant annet på at «Det er biologisk fullstendig absurd for et insektpollinert tre å drepe sine viktigste pollinatorer». Videre nevner han at «Humler lever ikke evig. Arbeidshumlene har ingen pensjonsalder og dør ikke på sykehjem. De dør der de jobber. … Et lindetre er som en kløvereng stablet i høyden. Det er klart at konsentrasjonen av døde humler under et lindetre må bli stor»

Samme sommer foreslo en norsk entomolog at plantingen av parklind i norske tettsteder burde opphøre og at eksisterende trær burde hugges ned. Slike tiltak kan trygt frarådes, ikke minst fordi blomstrende lind representerer et viktig tilskudd til næringen for både humler, bier og andre insekter på sensommeren. Å hugge ned lindetrærne ville redusere tllgangen på mat for noen av våre viktigste pollinatorer.

  • Vitenskapskomiteen i Mattilsynet, VKM 2017. Assessment of the potential connection between Tilia trees and bumblebee death.Scientific Opinion on the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, ISBN: 978-82-8259-272-7, Oslo, Norway.
Nyheter
Ingen vitenskapelige bevis for sammenheng mellom humledød og lindetrær
Massedød av humler under lindetrær har vært kjent helt siden 1700-tallet og studert av forskere siden tidlig på 1900-tallet. Folk flest har også gitt uttrykk for stor bekymring rundt dette fenomenet, spesielt etter de siste årenes dramatiske nedgang i antall insekter. Inntil nylig har oppfatningen vært at lindetrær, spesielt hybriden parklind, produserer en type sukker som direkte eller indirekte kan være giftig for humlene.
Forskrift om fremmede organismer
Fremmede organismer er blant annet regulert av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven, 2009) og forskrift om fremmede organismer (2015).
Vanningsposer til trær - Treegator
Sanda Planteskole AS kan nå tilby de mobile dryppvanningsposene Treegator. Disse hjelper deg å optimalisere din vanningspraksis.
Sanda Planteskole AS
Telefon: (+47) 33383068
Nettstedkart