E-plante

 

E-plante er varemerket for utvalgte sorter og frøkilder tilpasset vårt norske klima. Hovedhensikten med varemerket E-plante er å ta vare på og bruke utvalgte planter som et viktig bidrag for å sikre god kvalitet på norske grøntanlegg og hager. E-planter er også et bidrag for å møte dagens krav om kvalitetssikring av planteproduksjon. 14 norske planteskoler samarbeider i E-plant Norge A.L. om utprøving, produksjon og markedsføring av E-planter.

Utvalgt for norske forhold
E-plantene er valgt ut med hovedvekt på klimatilpasning, sunnhet, prydverdi og bruksegenskaper. Plantene er prøvd ut i Norge gjennom flere år. E-plante Norge har også vært med i styringsgruppen til prosjektet Planter for norsk klima.

Dokumentert sikker frøkilde og sort
Det følger et E-plantesertifikat med alle leveranser av E-planter som dokumentasjon på og garanti for ekte sorter og frøkilder. E-planter gir også en fordel ved supplering av planter. Du får samme plante når du supplerer planter fra ulike E-plante leverandører.

Produsert i Norge
Plantene er produsert i Norge. Plantene er i takt med det norske klimaet og veien fra produsent til plantested er kort. Det reduserer risikoen for stress på plantene og forutsetningene for sikker utvikling og tilvekst er de beste.

Strenge krav
Det stilles strenge krav til planteskolene som produserer E-planter. Eliteplantestasjonen Sauherad, som står for oppformering av sunt og klimatilpasset plantemateriale i Norge, garanterer for systemet. Produsentene er underlagt en årlig kontroll i regi av Eliteplantestasjonen.

Samarbeid med Sverige gir større planteutvalg
E-plant Norge A.L. er bygget opp i nært samarbeid med E-Planta i Sverige, som har utviklet E-plante systemet. I praksis betyr det at vi drar gjensidig nytte av det utvalgsarbeidet som er gjort i Sverige og Norge. Dette gir et bredere og mer spennende utvalg av planter.

Forskjell på en sort med, og uten E
Alle E-plantene er merket med E etter navnet i beskrivelser og på etiketter. En viktig forskjell på bjørkebladspirea ’Tor’ og Bbørkebladspirea ’Tor’ E er at det stilles strengere krav til formering av E-planten. Dette øker sikkerheten for at den virkelig er av den utvalgte sorten ’Tor’. All produksjon baserer seg på morplanter innkjøpt fra Eliteplantestasjonen Sauherad i Telemark. Ved produksjon av E-planter kan planteskolene bare ta stiklinger fra disse morplantene og 1. generasjon planter av disse morplantene, mens ved annen produksjon stilles det ikke slike krav. Ved frøformering av planter er det krav om at alt frø skal kjøpes direkte fra Eliteplantestasjonen, som har kontroll med sine utvalgte frøkilder. En annen forskjell er at E-plantene gjennom E-sertifikatet har dokumentasjon på sort og frøkilde.

Nyheter
Ingen vitenskapelige bevis for sammenheng mellom humledød og lindetrær
Massedød av humler under lindetrær har vært kjent helt siden 1700-tallet og studert av forskere siden tidlig på 1900-tallet. Folk flest har også gitt uttrykk for stor bekymring rundt dette fenomenet, spesielt etter de siste årenes dramatiske nedgang i antall insekter. Inntil nylig har oppfatningen vært at lindetrær, spesielt hybriden parklind, produserer en type sukker som direkte eller indirekte kan være giftig for humlene.
Forskrift om fremmede organismer
Fremmede organismer er blant annet regulert av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven, 2009) og forskrift om fremmede organismer (2015).
Vanningsposer til trær - Treegator
Sanda Planteskole AS kan nå tilby de mobile dryppvanningsposene Treegator. Disse hjelper deg å optimalisere din vanningspraksis.
Sanda Planteskole AS
Telefon: (+47) 33383068
Nettstedkart