Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer gjelder fra 01.01.2016.

Vedlegg 1: Planter det er forbudt å innføre, sette ut og omsette, jf. § 5 og § 9.

Forbudene gjelder ikke kultivarer eller varieteter, eksempelvis sterile varianter, som ikke kan medføre fare for uheldige følger for det biologiske mangfold.

 • Berberis thunbergii (høstberberis) **

 • Campanula latifolia macrantha (prydstorklokke)

 • Cerastium biebersteinii (sølvarve)

 • Cerastium tomentosum (filtarve)

 • Cotoneaster dielsianus (dielsmispel) **

 • Cotoneaster divaricatus (sprikemispel) **

 • Cotoneaster monopyrenus (blomstermispel) **

 • Heracleum mantegazzianum (kjempebjørnekjeks)

 • Heracleum persicum (tromsøpalme)

 • Impatiens glandulifera (kjempespringfrø)

 • Laburnum alpinum (alpegullregn) **

 • Laburnum anagyroides (gullregn) **

 • Lupinus polyphyllus (hagelupin)

 • Lupinus nootkatensis (sandlupin)

 • Lupinius perennis (jærlupin)

 • Phedimus hybridus (sibirbergknapp*)

 • Phedimus spurius (gravbergknapp*)

 • Populus balsamifera (balsampoppel) **

 • Populus xberolinensis (berlinerpoppel) **

 • Reynoutria japonica (parkslirekne)

 • Reynoutrina sachalinensis (kjempeslirekne)

 • Reynoutrina xbohemica (hybridslirekne)

 • Rosa rugosa (rynkerose)

 • Salix euxina (skjørpil) **

 • Salix x fragilis (grønnpil) **

 • Solidago canadensis (kanadagullris)

 • Solidago gigantea (kjempegullris)

 • Swida sericea (alaskakornell) **

* Forbudet gjelder ikke innførsel, utsetting og omsetning til/på grønne tak, men man må søke om å få bruke på grønne tak innenfor deler av Oslofeltet.

** Forbudet trer i kraft i kraft fem år etter forskriftens ikrafttreden. Det kreves ikke tillatelse for utsetting av plantene i områder som angitt i § 11 første ledd bokstav c og d i overgangsperioden.

 

Vedlegg 2. Planter som krever tillatelse for utsetting etter § 11 første ledd bokstav c og f.

Kravet om tillatelse gjelder ikke for utsetting i private hager, så sant utsettingen ikke foretas av en profesjonell aktør.

Det kreves ikke tillatelse hvis planten i liten grad kan påregnes å spre seg utenfor området, og det er klart at spredningen ikke kan medføre fare for uheldige følger for det biologiske mangfold.

Krav om tillatelse gjelder ikke utsetting av kultivarer eller varieteter, eksempelvis sterile varianter, som ikke kan medføre fare for uheldige følger for det biologiske mangfold.

 • Acer pseudoplatanus (platanlønn*)

 • Alchemilla mollis (praktmarikåpe)

 • Amelanchier alnifolia (taggblåhegg)

 • Amelanchier lamarckii (kanadablåhegg)

 • Amelanchier spicata (junisøtmispel)

 • Clematis alpina (alperanke**)

 • Cotoneaster horizontalis (krypmispel)

 • Cotoneaster lucidus (blankmispel)

 • Cotoneaster moupinensis (mørkmispel)

 • Cotoneaster tomentosus (filtmispel)

 • Corydalis solida (hagelerkespore)

 • Filipendula camtschatica (kjempemjødurt)

 • Impatiens parviflora (mongolspringfrø)

 • Larix decidea (europalerk)

 • Lonicera involucrata (skjermleddved)

 • Lonicera tatarica (tatarleddved)

 • Petasites hybridus (legepestrot)

 • Petasites japonicus ssp. giganteus (japanpestrot)

 • Phedimus hybridus (sibirbergknapp***)

 • Phedimus spurius (gravbergknapp***)

 • Picea sitchensis (sitkagran)

 • Pinus mugo ssp. mugo (buskfuru****)

 • Prunus serotina (romhegg)

 • Robinia pseudoacacia (robinia)

 • Sambucus racemosa (rødhyll)

 • Sorbus mougeotii (alpeasal)

 • Swida alba (sibirkornell)

 • Tsuga heterophylla (vestamerikansk hemlokk)

 • Vinca minor (gravmyrt)

 • Viola odorata (marsfiol*****)

* Kravet om tillatelse gjelder ikke ved utsetting i sentrumssoner

** Krav om tillatelse gjelder kun i Øyer kommune, Oppland.

*** Kravet om tillatelse gjelder kun ved utsetting på grønne tak i i kommuner med forekomst av naturtypen åpen grunnlendt kalkmark i Oslofeltet i Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark.

**** Kravet om tillatelse gjelder kun kommuner med A- eller B-lokaliteter av sanddynemark eller kystlynghei.

***** Krav om tillatelse gjelder i Akershus, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Vestfold og Østfold.


 


Nyheter
Ingen vitenskapelige bevis for sammenheng mellom humledød og lindetrær
Massedød av humler under lindetrær har vært kjent helt siden 1700-tallet og studert av forskere siden tidlig på 1900-tallet. Folk flest har også gitt uttrykk for stor bekymring rundt dette fenomenet, spesielt etter de siste årenes dramatiske nedgang i antall insekter. Inntil nylig har oppfatningen vært at lindetrær, spesielt hybriden parklind, produserer en type sukker som direkte eller indirekte kan være giftig for humlene.
Forskrift om fremmede organismer
Fremmede organismer er blant annet regulert av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven, 2009) og forskrift om fremmede organismer (2015).
Vanningsposer til trær - Treegator
Sanda Planteskole AS kan nå tilby de mobile dryppvanningsposene Treegator. Disse hjelper deg å optimalisere din vanningspraksis.
Sanda Planteskole AS
Telefon: (+47) 33383068
Nettstedkart